Rodinné domy ve Svinošicích – samostatně stojící RD

Návrh nové zástavby rodinných domů na rozlehlém pozemku ve vsi Svinošice poblíž Brna. Projekt je zaměřen na urbanistický návrh i dispozice jednotlivých domů. (2010)
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Ivan Ruller

Účast v soutěži Memoriál Antonína Fajkoše 2011 – systémový detail pasivního domu

Urbanistický koncept

Hlavní myšlenkou mého urbanistického konceptu bylo maximální využití topografie stávajícího terénu. To znamená respektovat přirozené převýšení, které dosahuje hodnoty až 8,5m a na liniích charakteristických „zlomů“ umístit zástavbu tak, aby tyto zlomy nahradila a vytvořila jejich novou podobu. (viz. prostorový model situace). Naskýtá se zde možnost zapuštění jednotlivých rodinných domů do terénu, tím využít výhod tohoto principu a vytvořit hru hledající dobré osvětlení vnitřních prostor i v hluboké části dispozice.

V dané situaci jsem navrhl 6 řadových RD a 3 samostatně stojící, přičemž detailněji jsem se zabýval jedním samostatným RD a řadovými RD. V ochranné hlukové zóně je navržen poloveřejný prostor v podobě menšího parku s lavičkami a dětským hřištěm a také objekt s jinou, než obytnou funkcí – obchod, služby, menší výroba. Viz situace na další straně.
    
Plocha pozemku: 8800m2
Zastavěná plocha: 1512m2
Podlažní plocha: 2750m2
IZP: 0,17
IPP: 0,31

Samostatně stojící rodinný dům

Při navrhování tohoto domu je dodržena hlavní myšlenka celého projektu, proto je dům zapuštěný do terénu a jedinou prosluněná fasáda je orientovaná na JZ, tzn, že ochlazovaná strana je chráněna terénem. Celý dům je jednopodlažní. Charakteristickým rysem RD je výrazná hmota společenské části obytného prostoru, která je materiálově odlišená od klidové, méně nápadné části. Co se týče vnitřního prostoru, velmi dominantní se jeví velkorysá obytná místnost zastávající funkci obývacího pokoje, kuchyně a jídelny. Členění je dosaženo pouze nábytkem. Tuto charakteristiku ještě podporuje velké prosklení JZ fasády a také nízké okno obíhající celou místnost těsně pod stropem – má vzniknout dojem, že strop je zde navíc a jakoby se vznášel.

Klidová část je rozdělena na „blok“ rodičů a blok dětí. V každém je vlastní koupelna a dostatek úložných prostor. Oba bloky jsou přístupny z chodby, která je po celé své délce osvětlena atriem (anglickým dvorkem) usazeným v terénu. Tím je dosaženo prosvětlení východním i západním sluncem. Parkování je zajištěno v krytém stání umístěném na východní straně. Toto stání je otevřené a poskytuje prostor pro 2 auta. Pro další dvě auta (návštěvy atd.) je zajištěno parkování na vjezdu do krytého stání.

Dům je navržen ze stavebního systému VELOX (železobetonová monolitická konstrukce v bednění z cementoštěpkových desek) opatřen o dostatečnou izolaci EPS, aby parametry konstrukcí dosahovaly pasivního standardu domu. Základová deska je uložena na izolační vrstvě XPS systému ISO-Quick.
    
Plocha pozemku: 1160 m2
Zastavěná plocha: 274 m2
Obestavěný prostor: 960 m3
Předpokládaná cena: 5 250 000 Kč


© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012