Choroš

Vyhlídkový můstek nad propastí Macocha v Moravském krasu (2010)
vedoucí práce: doc. Ing. Arch. Jaroslav Drápal, CSc. / Ing. arch. Gajdová Petra

Inspirace

Vyhlídka – horní můstek – je situován do nejvyššího místa nad propastí Macocha v Moravském krasu. Inspirací pro tento projekt byla dřevokazná houba z řádu chorošotvarých – síťkovec dubový. Tyto houby rostou na pařezech i kmenech stromů. Díky své struktuře jsou schopny přirůst ke dřevu tou nejmenší plochou a vytvořit pevnou „konzolu“ pyšnící se ve velkých výškách.

Tvar

Výsledný tvar i rozměry celého můstku jsou odvozeny právě od choroše. Poměr výška : vykonzolování : šířka je 1 : 2 : 3. Tvar vychází z trojosého elipsoidu.

Konstrukce

Jelikož se Macocha nachází v CHKO, zvolil jsem šetrné ukotvení do skály a využil stávající betonový základ. Nosnou část horního můstku tvoří 10 radiálně sbíhajících se dřevěných trámů, které jsou přišroubovány k masivnějšímu příčnému trámu. Ten je ve dvou bodech vetknut chemickými kotvami do skalnatého podloží. V převislé části jsou na trámech zavěšeny čtvrt - eliptické lamely sbíjené z protisměrných desek, které se opírají o skálu a podporují tak nosné trámy. V nepřevislé části jsou mezi nosné trámy zasunuty „klínové“ trámy, jenž podpoří tuhost celé konstrukce.
Podlaha je navržena z desek nařezaných tak, aby ve výsledku vytvářela oblouky zachycující kruhový tvar vyhlídky. V přední části jsou dřevěné desky nahrazeny skleněnými. Zde se naskýtá nepřekonatelný pohled na 138m hlubokou propast přímo pod nohama. Iluzi volného, ničím neohraničeného můstku dotváří skleněné zábradlí, které je kotveno do nosných trámů pomocí ocelové vložky.
Trámy a podlaha jsou z tmavého dřeva, podpůrné lamely z dřeva světlého.


© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012