LaborARTory

LaborARTory  -  Galerie architektury, moderního umění a designu (2013, bakalářská práce)
vedoucí práce: doc. Ing. arch. Zdeněk Makovský

Koncept

Navrhovaná galerie se nachází na exponovaném nároží ulic Milady Horákové a Koliště v Brně. 

Celý koncept vychází ze dvou kontrastních elementů charakterizující dané místo – „napětí“ a na první pohled ne příliš zřejmý „klid“. Prvním z nich je automobilová doprava. Jedná se o rušné místo plné aut, dynamiky, neklidu a napětí odvíjející se od přilehlé křižovatky. Jestliže tuto dynamickou vrstvu v určité výšce přehlédneme, naskytne se nám pohled na krásnou siluetu města, která je naopak statická a neměnná. 

Galerie je tvořena dvěma jednoduchými hmotami. Dvoupodlažní hmota ze světlého pohledového betonu uzavírající vnitroblok představuje zázemí galerie (klid). Vykonzolovaný „tubus” 3.-5. NP zahrnuje hlavní výstavní prostory (napětí). Navazuje na zástavbu ulice Milady Horákové a při pohybu člověka směrem od historického centra tvoří její počátek. Zároveň opticky uzavírá třídu Kapitána Jaroše, která dnes nemá žádné kompoziční ukončení. Dominantním prostorem hmoty zázemí je dlouhé, úzké a převýšené vstupní foyer s přímým schodištěm do hlavního výstavního prostoru. 

Výstavní prostory jsou navrženy variabilně, aby se daly přizpůsobit jednotlivým typům expozic. Nabízí se venkovní prostory před galerií, na střešní terase, foyer s dominantním schodištěm, prostory bez denního světla a hlavní výstavní prostor se světlou výškou 14 m. Uzavřené prostory bez denního osvětlení jsou vhodné především pro multimediální expozice. Hlavní výstavní sál s horním denním osvětlením je určen zejména pro velké modely či prostorově náročné exponáty. Výrazným prvkem tohoto prostoru je velké “oko” poskytující výhled na siluetu historického centra Brna. Rušná křižovatka je přitom přehlížena.

© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012