Koktejl bar taburet

Návrh sedacího nábytku – taburetu – z  koktejlových brček (2011)
vedoucí práce: Ing. arch. Jan Mléčka

Koncept

Návrh vychází z podstaty nejmenšího prvku taburetu – brčka. Jde vlastně o dutou trubku s nejvyšší únosnosti ve směru délky, k čemuž bylo přihlíženo. Samotné brčko nemá téměř žádnou tuhost, jestliže ale dojde ke spojení do většího celku, podstatně mění své vlastnosti.

Snahou bylo co největší zjednodušení, které se projeví při realizaci i ve výsledné podobě. Východiskem bylo spojení jednotlivých brček (modulů prvního řádu) do šestiúhelníkového modulu (modul druhého řádu), z kterého se potom rozvíjel další šestiúhelníkový segment (modul třetího řádu). V této části vývoje došlo k podstatné redukci materiálu, a to z důvodu úspory, ale především s ohledem na nezbytnou nosnou podstatu. Výsledná konstrukce taburetu vznikla spojením modulů třetího řádu.

Ergonomie: Pro lepší pohodlí, a zážitek při sezení, je sedací část zakřivena do válcové plochy, která byla vytvořena podle předem odlité předlohy ze sádry.

Taburet je složen z 2850 brček o celkové délce 1,25 km. Sedací plocha je pouhých 139 cm2, což je srovnatelné s plochou kruhu o poloměru 6,6 cm. Při realizaci bylo spotřebováno 1,7 litrů lepidla.

© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012