Bytové domy Žlutý kopec

Návrh komplexního řešení lokality Žlutý kopec ve Starém Brně včetně detailního provedení bytových domů. (2011)
spolupráce: Jaroslav Šiška
vedoucí práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šlapeta, DrSc.

Účast v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2011 v kategorii Soutěž o nejlepší studentskou a doktorskou práci z oblasti stavitelství - skupina Architektura.

Urbanistický koncept

Předmětem návrhu je soubor bytových domů v lokalitě Žlutý kopec severně od Mendlova náměstí (Staré Brno). Cennost jižního svahu Žlutého kopce je dána svou orientací vůči světovým stranám i polohou vůči centru města a s přímou dostupností na MHD. Neméně cenné považujeme výhledy na Špilberk, katedrálu sv. Petra a Pavla, klášter a Baziliku Nanebevzetí Panny Marie a celkové panorama Brna. Velkou nevýhodou a limitujícím faktorem je těsný kontakt s areálem pivovaru. V návrhu je Žlutý kopec řešen jako celek s ohledem na konfiguraci terénu a na nově navrhovaný územní plán města Brna. Soubor bytových domů tvoří hmotový a funkční PŘECHOD mezi areálem pivovaru a nově navrženou vilovou čtvrtí navazující na ulici Tomešova. Důsledně je zde uplatněno rozdělení prostorů od veřejných po soukromé. Proto jsme zvolili hmoty tvaru „L“ vytvářející uzavřený prostor vnitřního dvora.  Návrh obsahuje dostatek veřejné zeleně, sportovních ploch a doplňkové vybavenosti.

Architektonický koncept, dispozice, modul

Jednoduchost celého konceptu spočívá ve vyčlenění „BYTOVÉHO MODULU“, který se opakuje v horizontálním i vertikálním směru. Tento modul obsahuje vždy tři byty s přehlednou dispozicí. Dva z nich mají výměru 86m2, jeden 57m2. Jednotlivé bytové domy mají 1PP a 3NP (výškové omezení nového UP). Hlavní vstupy do domů jsou orientovány vždy do vnitrodvora. Vnitřní komunikaci mezi byty tvoří kompaktní schodišťová jádra s výtahem. Každé jádro zajišťuje přístup do 9 bytů a zároveň do podzemních garáží s technickým zázemím modulů. Parkovací kapacita pro jeden blok činí 68 dlouhodobých stání, cca 1,5 místa pro jeden byt. Byt 2+kk (57m2): Dominantní prostor je rozdělen do tří zón: obývací, jídelní a kuchyňská a má podélný charakter. Ložnice je dostatečně komfortní. Byt 3+kk (86m2): Hlavní obytný prostor je opět rozdělen do tří provozních zón, navazuje na něj ložnice, dětský pokoj a koupelna. U všech bytů jsme dbali na komfort provozu, dobré oslunění a osvětlení místností a dostatek úložných prostor. 

Konstrukční a materiálové řešení

Jednotlivé bloky jsou konstrukčně řešeny jako jeden celek spojený podzemními garážemi v 1. PP. Konstrukční systém garáží je navržen v podobě ŽB skeletu s osovými vzdálenostmi 8,1m v obou směrech, ztužení obvodovými stěnami, založení na systému ŽB patek. Nadzemní stavba je navržena ze systému VELOX, čili ztraceného bednění a železobetonu opatřené o systémovou izolaci z EPS zajišťující kvalitní tepelnou obálku budovy. Pro eliminaci tepelných mostů byla navržena samostatná ocelová konstrukce balkonů
K retenci srážkových vod na pozemku slouží zelená vegetační střecha.
V rámci celého konceptu se snažíme o čisté řešení včetně použitých materiálů. Na fasádách se objevuje bílá omítka, kovová okna, ocelová konstrukce balkonů a sklo ve dvou podobách. Čiré v oknech a žlutě zbarvené sloužící jako zábradlí na jednotlivých balkonech. Vše doplňuje zeleň vnitrodvora a na střechách.


© Petr Štukheil. Všechna práva vyhrazena.
Design vytvořil exarion.cz | 2012